Univerzita VU3V

 Virtuální Univerzita třetího věku

pro zájemce z řad seniorů, kteří se chtějí dále vzdělávat a dozvědět se nové zajímavosti z nejrůznějších oborů. Městská knihovna Janovice nad Úhlavou jako konzultační středisko České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze nabízí studium v zimním semestru 2024 na téma: Dějiny oděvní kultury I. a Život a dílo Michelangela Buonarrotiho 

Termíny přednášek: 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. 2024 - ve středu od 9.00 - Život a dílo Michelangela Buonarrotiho, od 10.30 - Dějiny oděvní kultury I. - v sále MÚ 


Info o kurzu Dějiny oděvní kultury I.

V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií.

Výukový garant: Ing. Petr Tylínek 

Přednášky: 

 • Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid (pravěk, Mezopotámie, Egypt)
 • Počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko)
 • Všechny cesty vedou k Římu (oděv Etrusků a Římanů)
 • Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury
 • Ve stínu lomeného oblouku
 • Oděv evropské renesance

 

Info o kurzu Život a dílo Michelangela Buonarroti:

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva. 

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. 

Přednášky:

 • Umělcovo mládí, školení a rané dílo
 • Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500
 • Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
 • Malby v Sixtínské kapli
 • Nová sakristie
 • Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

Témata, která už v KS Janovice nad Úhlavou proběhla: Leonardo da Vinci, Cestování - co jste možná nevěděli, České dějiny a jejich souvislosti I. a II., Barokní architektura v Čechách, Klenoty barokního sochařství v českých zemích, Kouzelná geometrie, Genealogie - hledáme kořeny našich předků, Čínská medicína v naší zahrádce, Rituály evropských královských rodů, Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě, Habsburkové bez trůnu

Další informace ke studiu: https://e-senior.czu.cz/course/index.php?categoryid=3

Informace o nabízených kurzech: https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=12

Přihlásit se ke studiu můžete v knihovně: osobně nebo na e-mail: knihovna@janovice.cz, tel. 702 157 349, 376 392 559, 

 Poplatek za studium: 400 Kč za semestr, město Janovice nad Úhlavou přispěje každému studentovi po splnění semestru částkou 200 Kč, tj. uhradí zpětně 50% poplatku za studium.

 Po úspěšném absolvování 6 semestrů = 3 let studia se můžete zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU v Praze, kde si převezmete Osvědčení o absolutoriu U3V.

Podmínky pro studium – možnost využít doma PC nebo notebook, popř. je možnost využít PC v městské knihovně.