Univerzita VU3V

 Virtuální Univerzita třetího věku

pro zájemce z řad seniorů, kteří se chtějí dále vzdělávat a dozvědět se nové zajímavosti z nejrůznějších oborů. Městská knihovna Janovice nad Úhlavou jako konzultační středisko České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze nabízí studium v jarním semestru 2024 na téma: HABSBURKOVÉ BEZ TRUNU

Termíny přednášek: 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4. 2024 - ve středu od 10.00 v sále MÚ 

Přednášky semestru:

  • Habsburský rod v "dlouhém 19. století" 

  • Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
  • Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)
  • Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
  • Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
  • Utajení Habsburkové

Info o kurzu Habsburkové bez trůnu:

Výukový garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Témata, která už v KS Janovice nad Úhlavou proběhla: Leonardo da Vinci, Cestování - co jste možná nevěděli, České dějiny a jejich souvislosti I. a II., Barokní architektura v Čechách, Klenoty barokního sochařství v českých zemích, Kouzelná geometrie, Genealogie - hledáme kořeny našich předků, Čínská medicína v naší zahrádce, Rituály evropských královských rodů, Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

Další informace ke studiu: https://e-senior.czu.cz/course/index.php?categoryid=3

Informace o nabízených kurzech: https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=12

Přihlásit se ke studiu můžete v knihovně: osobně nebo na e-mail: knihovna@janovice.cz, tel. 702 157 349, 376 392 559, 

 Poplatek za studium: 400 Kč za semestr, město Janovice nad Úhlavou přispěje každému studentovi po splnění semestru částkou 200 Kč, tj. uhradí zpětně 50% poplatku za studium.

 Po úspěšném absolvování 6 semestrů = 3 let studia se můžete zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU v Praze, kde si převezmete Osvědčení o absolutoriu U3V.

Podmínky pro studium – možnost využít doma PC nebo notebook, popř. je možnost využít PC v městské knihovně.