Ceník

(příloha č. 1 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Janovice nad Úhlavou, s platností od 1. 1. 2023)

Čtenářské poplatky

Roční čtenářský poplatek

Dospělí

80,- Kč

(pololetí 40,- Kč)

Děti, studující, důchodci,
 držitelé průkazu ZTP

40,- Kč

(pololetí 20,- Kč)

Sankční poplatky

Poplatky z prodlení - jednorázové poplatky

I. upomínka

10 Kč

II. upomínka

20 Kč

III. upomínka

30 Kč

IV. upomínka

100 Kč

Poškození a ztráta půjčeného dokumentu

Při ztrátě výpůjčky je čtenář povinen:

  1. nahradit výpůjčku stejným vydáním knihy nebo periodiky;
  2. nahradit výpůjčku stejným titulem;
  3. nahradit výpůjčku fotokopií;
  4. uhradit cenu fotokopie;
  5. uhradit hodnotu dokumentu +20,- Kč manipulační poplatek , u publikací,jejichž cena se během času změnila, zaplatí čtenář cenu přiměřeně upravenou
  6. nahradit výpůjčku jiným titulem po dohodě s knihovnou;
  7. při ztrátě nebo poškození knihy z výměnného souboru bude uhrazen poplatek podle ceníku Městské knihovny v Klatovech

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.

Poškození čárového kódu

10 Kč

Ztráta čtenářského průkazu

10 Kč

Záměrné poškození obalu

10 Kč

  

Poplatky za speciální služby

Meziknihovní výpůjční služba – aktuální poštovné + poplatek odesílající knihovnou

Internet – za každou půlhodinu (i započatou)    10,-Kč

               - pro registrovné čtenáře zdarma

Tisk (z databází nebo textových editorů)

Formát A4 jednostranný   černobílý               2,- Kč

Formát A4 jednostranný barevný                15,- Kč