Informace o studiu na VU3V

 Virtuální Univerzita třetího věku

pro zájemce z řad seniorů, kteří se chtějí dále vzdělávat a dozvědět se nové zajímavosti z nejrůznějších oborů. Městská knihovna Janovice nad Úhlavou jako konzultační středisko České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze nabízí studium v zimním semestru 2023 na téma: KAŽDODENNÍ ŽIVOT V BAROKNÍCH ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Termíny přednášek: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. 2023 - ve středu od 10.00 v sále MÚ 

Přednášky semestru:

·   Sex v době temna

· Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery)

· Kriminalita a každodennost

· Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě

· Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?

· Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)

Info o kurzu Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě:

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.


Témata, která už v KS Janovice nad Úhlavou proběhla: Leonardo da Vinci, Cestování - co jste možná nevěděli, České dějiny a jejich souvislosti I. a II., Barokní architektura v Čechách, Klenoty barokního sochařství v českých zemích, Kouzelná geometrie, Genealogie - hledáme kořeny našich předků, Čínská medicína v naší zahrádce, Rituály evropských královských rodů

Další informace ke studiu: https://e-senior.czu.cz/course/index.php?categoryid=3

Informace o nabízených kurzech: https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=12

Přihlásit se ke studiu můžete v knihovně: osobně nebo na e-mail: knihovna@janovice.cz, tel. 702 157 349, 376 392 559, 

 Poplatek za studium: 400 Kč za semestr, město Janovice nad Úhlavou přispěje každému studentovi po splnění semestru částkou 200 Kč, tj. uhradí zpětně 50% poplatku za studium.

 Po úspěšném absolvování 6 semestrů = 3 let studia se můžete zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU v Praze, kde si převezmete Osvědčení o absolutoriu U3V.

Podmínky pro studium – možnost využít doma PC nebo notebook, popř. je možnost využít PC v městské knihovně.