TAJEMNÁ HRA SKŘÍTKA BODYSBÍRKA

Velká čtenářská soutěž pro všechny děti

TAJEMNÁ  HRA  

SKŘÍTKA BODYSBÍRKA

Termín:     4. března – 30. dubna

Za co se získávají body?

1 bod – za návštěvu knihovny a výpůjčku knih (počet knih nerozhoduje)

5 bodů – za účast na akcích knihovny – např. Deskovky - 14.3., velikonoční vyrábění - 18.3. a další, nebo za zodpovězení otázky při návštěvě knihovny

5 bodů – za přivedení čtenáře, který se nově zaregistruje, případně registraci obnoví, nebo za svoji vlastní registraci, pokud ji soutěžící nemá

10 bodů – za vedení čtenářského deníku za každou zapsanou knihu

20 bodů – za napsání kapitoly tajemného příběhu (1 kapitola = A4, max 3 kapitoly)

Vyhodnocení:

Z každé třídy bude vyhodnocen a odměněn nejlepší čtenář, který pro třídu získá nejvíce bodů.

Nejlepší třída každé kategorie si smlsne na dortu skřítka Bodysbírka. Ve třídě se ale musí zapojit do soutěže alespoň 50 % žáků.

Soutěžní kategorie: 

I.                   kategorie – 1. a 2. třídy

II.                 kategorie – 3. a 5. třídy

III.              kategorie – 6. a 9. třídy

Každý účastník soutěže dostane po skončení drobný dárek.

Absolutní vítěz s nejvyšším počtem bodů získá Tajemnou hru skřítka Bodysbírka.

Kartičky účastníků soutěže pro zápis bodů dostanete v knihovně.

Těšíme se na vás…                                                             www.knihovna-janovice.cz