O NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Výsledky:

Hodnotili jsme obsahy textů ke knížkám, ilustrace, úpravu, dobu vedení deníku, ale bylo to těžké vybírání. Nakonec jsou vítězové tři:

Anna Whillas, Tomáš Petrmichl, Štěpánka Charouzová - blahopřejeme !!

I všechny ostatní deníky byly pěkné, chválíme autory, jen tak dál...