Městská knihovna Janovice nad Úhlavou : KNIHOVNÍ ŘÁD - DODATEK Č. 1

Kontakty

Městská knihovna
Harantova 378
340 21 Janovice nad Úhlavou

Mgr. Olga Kováříková

Telefon: 376 392 559

Mobil: 702 157 349 

E-mail: knihovna@janovice.cz

Výpůjční doba

 Pondělí   
 
    13 - 18
 Středa   9 - 12
    13 - 18
 Čtvrtek   9 - 12
    13 - 15

Knihovna na Facebooku

Staňte se našimi přáteli
na facebooku.

Dotazník spokojenosti

  Google formulář
Klikněte zde…

Knihovní řád - Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 ke Knihovnímu řádu
Městské knihovny v Janovicích nad Úhlavou 

platnému od 1. 3. 2008 

Tímto Dodatkem se doplňuje:

I. Základní ustanovení

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

1   Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)  výpůjční služby

b)  meziknihovní služby

c)  informační služby:

  • a)  informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
  • b)  informace z oblasti veřejné správy,
  • c)  ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
  • d)  bezplatný a veřejný přístup k internetu.

V Janovicích nad Úhlavou   dne 1. 3. 2008