Provozní řád pro práci s internetem

Provozní řád pro práci s internetem

1.  Internet v knihovně může využívat každý občan, který souhlasí s podmínkami Knihovního řádu Městské knihovny v Janovicích nad Úhlavou.

2.  Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.

3.  Uživatel se musí řídit Knihovním řádem Městské knihovny v Janovicích nad Úhlavou a dbát pokynů knihovnice.

4.  Internet i doprovodné služby jsou poskytovány uživateli zdarma / z důvodu velké návštěvnosti je možné omezit přístup zdarma k internetu na 1 hodinu, aby se uživatelé prostřídali/, ostatní návštěvníci hradí používání internetu podle platného Ceníku. Doprovodné služby jsou zpoplatněny /kopírování, tisk – viz. Ceník/.

5.  Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač. Za škody vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou nese uživatel plnou odpovědnost.

6.  Soubory získané při práci s internetem si může uživatel uložit na vlastní diskety, případně na flash disk. Soubory je možné se souhlasem knihovnice vytisknout.

7.  Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v síti internet. Odesílání elektronické pošty je možné pouze z vlastní poštovní schránky čtenáře, založené u některého z poštovních serverů.

8.  Uživatel mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s pornografickým obsahem.

9.  Uživatel je povinen respektovat autorská práva (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a novelu č. 216/2006 Sb. v platnosti od 22. 5. 2006).

10.  Městská knihovna v Janovicích nad Úhlavou  neodpovídá za rychlost připojení ani za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.

11.  V případě porušení některého z ustavení tohoto řádu může být uživateli knihovnicí přístup k internetu ukončen.

V Janovicích nad Úhlavou  dne 1. 1. 2009